Modellvasút magazin
VIII.évfolyam.2010 .
     
       Vasúttörténeti évfordulók - Május.

1836 Május 2. A király szentesíti az 1832-36. évi országgyűlés törvényeit. A XXV. törvénycikk meghatározza a támogatandó 13 fő vasúti irányt (pl. Pest-Bécs, Pest-magyar tengerpart között). A csatornák, vasutak, hidak létesítéséhez szükséges előmunkálatokhoz a hatóságok segítséget adnak. A földtulajdonosok birtokrészeiket teljes kárpótlás mellett kötelesek átengedni. A vállalkozó határozza meg a viteldíjakat, 'minden különbség nélkül'. A vállalkozókat a vállalat utáni adózástól felmentik
1837

1839 Május 9. Charles F. Zimpel elkészíti az első magyar vasúti helyszínrajzot, mely Pest-Vác-Verőce közötti szakaszt ábrázolja.
Május 18. Ullmann Móric a több nagy tőketulajdonossal (pl. Rotschild báró) együtt alapított Magyar Középponti Vasúttársaság részére átengedi vasútépítési jogait.
Május 24. Nyilvánosságra hozzák a Magyar Középponti Vasúttársaság programját. A kidolgozott terveket, költségvetéseket, tarifákat néhány hét múlva a helytartótanácshoz is felterjesztik. A szabad királyi városok és Pozsony megye támogatja a programot.

1840 Május 13. a király szentesíti az 1839-40. évi országgyűlés törvényeit. A közkereseti társaságokról szóló XVIII. törvénycikk megteremti a részvénytársaságok jogi kereteit, s így közvetve elősegíti a Magyar Középponti Vasúttársaság működését.
1844
1845
1846 Az év végén a vasúthálózat hossza 33 km.
1847 Az év folyamán Sopronban megindul az omnibusz-közlekedés a pályaudvar és a belváros között. Az év végén a vasúthálózat hossza 159 km.
1848 az év végén a vasúthálózat hossza 176 km.
1849 Az év végén a vasúthálózat hossza 176 km.
1850 Az év végén a vasúthálózat hossza 220 km
1852 Az év végén a vasúthálózat hossza 355 km.
1853 Az év folyamán gyorskocsi-közlekedés indul Arad-Temesvár, Temesvár-Orsova között.
Ganz Ábrahám elkezdi a vasúti kocsik kerekeinek újszerű gyártását.
Az év végén a vasúthálózat hossza 413 km.
1854 Az év végén a vasúthálózat hossza 473 km.
1855 Az év végén a vasúthálózat hossza 551 km.
1856 Május 1. A Déli Államvasút két szakasza egyesül. A Bécsben felállított üzletigazgatóság tevékenységét az egész déli államvaspálya hálózatára kiterjesztik.
Május 29. A Bécs-Győri Vasúttársaság szabadalomjogai az Osztrák Államvasút tulajdonába kerülnek.
Az év végén a vasúthálózat hossza 650 km
1857 Május 2. Megnyílik a Mohács-Üszög közötti vasútvonal. Tulajdonosa a Mohács-Pécsi Vasúttársaság, hossza 56 km.
Május 27. Nagyváradon a császár ünnepélyesen elhelyezi a Tiszavidéki Vasút indóházának alapkövét.
Május 28. A magyarországi körútján tartózkodó Ferenc József és Erzsébet Debrecenben hírt kap Budán hagyott kislányuk válságos állapotáról. Az uralkodópár azonnal távozik a városból. Debrecenből tiszacsegéig 'példátlan sebességgel' kocsival, Tiszacsegétől Szolnokig gőzhajóval, onnét vasúttal utaznak Pestig. A Debrecen-Buda közötti távolságot 21 óra alatt teszik meg.
Az év folyamán Omnibusz közlekedik Szegeden a vasútállomás és a vendégfogadók között. - Az év végén a vasúthálózat hossza 939 km.
1858 Az év végén a vasúthálózat hossza 1244 km.
1859 Május 24. Megnyílik a Tiszavidéki Vasút Debrecen-Miskolc közötti vasútvonala, hossza 136 km.
1860 Az év végén a vasúthálózat hossza 1605 km.
1861 Az év végén a vasúthálózat hossza 1827 km.
1862 Az év végén a vasúthálózat hossza 1903 km
1864 Az év végén a vasúthálózat hossza 1936 km.
1865 Az év végén a vasúthálózat hossza 2153 km.
1866 Az év végén a vasúthálózat hossza 2153 km.
1867 Május 9. Megnyílik a Magyar Északi Vasút Hatvan-Salgótarján közötti vonala. Hossza: 56,7 km.
Az év végén a vasúthálózat hossza 2279 km.

1868 Május 6. Megnyílik a Pécs-Barcsi Vasút Üszög-Barcs közötti vonala. Hossza: 67 km.
Az év végén a vasúthálózat hossza 2627 km.

1869 Az év végén a vasúthálózat hossza 2732 km.
1870 Az év végén a vasúthálózat hossza: 3471 km.
1871 Május 3. Megnyílik a MÁV Salgótarján-Losonc közötti vonala. Hossza: 37 km.
1871 Május 23. Megindul a forgalom az eszéki (Erdőd, ma Horváthország és Gombos, ma Szerbia között) gőzkompon. A két gőzkomppal óránként (nem egyszerre) 25-25 kéttengelyű vasúti kocsit lehet a Dunán átszállítani. Az átkelés során az utasok a kocsiban maradnak. A gőzkomp 1911-ig működik (a kiváltó híd 1941-es lerombolása után 6 évig ismét komp közlekedett itt). Budapest - Bosanski Brod -vasútvonalon közlekedő szerelvények kocsijait (mégpedig egyszerre öt személyszállító kocsit vagy hét-nyolc vagont ) vitte át a 66 m hosszú komp. Erdőd (Erdut) 1871-ben község Horvát-Szlavonországban, Verőce vármegye eszéki járásában.
Május 28. A király szentesíti a tengeri hajók köbözéséről szóló XVI. törvénycikket.
Az év folyamán elkészül a MÁV első udvari kocsija.
Az év végén a vasúthálózat hossza: 4395 km.
1872 Május 6. Megnyílik a Magyar Keleti Vasút Tövis-Medgyes közötti vonala. Hossza: 62 km.
Május 16. 'Vasutak építése engedély nélkül' címmel cikk jelenik meg a Központi Vasúti és Közlekedési Közlönyben. A temesvár-orsovai pálya építése és a pozsony-nagyszombati lóvasút gőzüzemre való átalakítása megkezdődött a törvényhozás engedélye nélkül.
Az év végén a vasutak hossza 5367 km.
1873 Május 1. Megnyílik a Vágvölgyi Vasút Pozsony-Nagyszombat közötti vonala. Hossza: 46 km. Megnyílik a Kassa-Oderbergi Vasút Eperjes-Orló (országhatár) közötti vonala. Hossza: 59 km.
Május 6. Súlyos vasúti baleset Kőbánya állomáson. 26 halott, 25 sebesült. A sebesülteket omnibuszokkal és lóvasúttal viszik a Rókus Kórházba.
Az év folyamán megkezdődik a gőzmozdonyok hazai gyártása. A MÁV gépgyár a Sigl gyár tervei alapján néhány III. osztályú mozdonyt gyárt.
1873.május 9 Bécsi világkiállítás. Zimmermann Frigyes (a Magyar Államvasutak Gép- és Kocsigyára) bemutatta az első, Magyarországon készült normál nyomtávolságú gőzmozdonyt.
Az év végén a vasúthálózat hossza 6233 km.
1874 Május 1. Megnyílik a MÁV Bánréve-Rozsnyó közötti szakasza. Hossza: 46 km.
Május 13. A pénzügyminiszter az országgyűlésben a MÁV eladását vagy bérbe adását veti fel. Az államvasutak jövedelme nem fedezi a befektetett építési tőke kamatait és a felvett kölcsönök törlesztési hányadát.
Május 27. A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium megengedi, hogy meghatározott munkakörökben a vasúttársaságok nőket is alkalmazzanak. Vasúti tisztek feleségei és felnőtt leányai előnyt élveznek az alkalmazásnál. Nőket pénztárakban, távírdai sürgönyök továbbításánál stb. lehet alkalmazni.
Május 30. Az Osztrák-Magyar Monarchia és Románia a vasúti csatlakozásokról szerződést köt. A szerződés törvénybe iktatja az 1874:XXVII. törvénycikket.
Május 31. Megnyílik a forgalom előtt az Első Magyar Gácsországi Vasút Lupkov-határszéli alagútja.
Az év folyamán a MÁV megvásárolja az első gyorsvonati mozdonyokat bécsből
Az év végén a vasutak hossza: 6411 km. *1
1875 Május 23. A király szentesíti az Arad-Körös völgyi másodrendű vasút kiépítését elrendelő XLIV. Törvénycikket. Engedélyesek: Atzél Péter és érdektársai. - A király szentesíti a nagysurányi-nyitrai másodrendű vasút kiépítését elrendelő XLII. Törvénycikket. - A király szentesíti a tótmegyer-nagysurányi másodrendű vasútvonal kiépítését elrendelő XLIII. Törvénycikket. Az Osztrák Államvasút engedélyt kap a Tótmegyer-Nagysurány között magánvasút megvásárlására. A király szentesíti az XL törvénycikket, mely felemeli az Első Magyar Gácsországi Vasút tiszta jövedelme után állami kamatbiztosítást. A király szentesíti a vasútépítésből az állam ellen támasztott kártalanítási követelések kiegyenlítéséről, valamint az állami biztosítást élvező pályákon szükséges új beruházásokról szóló XLI törvénycikket. Ennek értelmében a Kassa-Oderbergi Vasút, a Magyar Északnyugat Vasút, a miskolc-diósgyőri, miskolc-bánrévei és gömöri vasútak építéséből az állam ellen támasztott kártérítési követelésekről a volt építési vállalkozókkal, engedélyesekkel egyezséget kell kötni.
Május 18. A szolnoki Tisza-parti teherpályaudvart és a személy- és rendezőpályaudvarra vezető összekötő szárnyvonalat átadják a forgalomnak.
Az év folyamán első ízben alkalmaznak állandó fűtési berendezést a vasúti kocsikban, ez az ún. Geburth rendszerű kályhafűtés.
Az évben nem nyílik meg új vasútvonal.
1876 Az év végén a vasúthálózat hossza 6688 km.
1877 Május 10. Megnyílik az Arad-Körösvidéki HűV Pankota-Borosjenő közötti vonala. Hossza: 22 km.
Az év végén a vasúthálózat hossza 6761 km.
1878 Május 1. Megnyílik a Vágvölgyi Vasút Vágújhely-Trencsén közötti vonala. Hossza: 22 km.
Május 20. Megnyílik az Osztrák Államvasút Karánsebes-Orsova közötti vonala. Hossza: 89 km
Az év folyamán az év végén a vasúthálózat hossza 7001 km.
1879 Május 1. Megnyílik az Osztrák Államvasút Orsova-országhatár közötti vonala. Hossza: 4 km.
Az év végén a vasúthálózat hossza 7077 km.
1880 Május 1. Megnyílik a Tiszavidéki Vasút Mezőtúr-Szarvas közötti vonala. Hossza: 20 km.
Május 5. Forgalomba áll az első gyorsvonat a MÁV vonalain.
Az év folyamán a Ganz-gyár magába olvasztja a Kőbányai úti kocsigyárat.
Az év végén a vasúthálózat hossza 7079 km.
1881 Az év folyamán Kordina Zsigmond a MÁV Gépgyár mozdonyszerkesztési irodájának vezetője lesz. - A Tiszavidéki Vasút államosításával egységessé vált MÁV-hálózaton olcsó, s a távolság arányában csökkenő mértékű, egységtételeken alapuló díjszámítást vezetnek be..
Az év végén a vasúthálózat hossza 7204 Km.
1882 Az év végén a vasúthálózat hossza 7809 km.
1883 Május 20. Megnyílik az Arad-Csanádi HÉV Makó-Mezőhegyes közötti vonala. Hossza: 37 km.
Megnyílik az Arad-Csanádi HÉV Mezőhegyes-Kétegyháza közötti vonala. Hossza: 40 km.
Létrejön a MÁV alkalmazottainak fogyasztási szövetkezete, a MÁV Konzum.
Az év végén a vasúthálózat hossza 8403 km.
1884 Az év folyamán a MÁV Gépgyár igazgatását a MÁV Igazgatóságának fennhatóság helyett a Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztériumhoz helyezik.
Az év végén a vasútvonalak hossza 8746 km.
1885 Május 2. Budapesten megnyílik az Országos kiállítás. A nagy járműgyártó vállalatok mellett a kisebb vállalkozások is bemutatkoznak. A Ganz Rt. És az Osztrák-Magyar Államvasút Társaság díszoklevelet, a dernői vasgyár s Banovits Kajetán vasúti jelzője a kiállítás nagy érmét nyeri el.
Május 14. Megnyílik a Nagyvárad-Belényes-Vaskohi HÉV Váradvelence-Püspökfürdő közötti vonala. Hossza: 2 km.
Május 17. Megnyílik a Pusztatenyő-Kunszentmárton közötti helyiérdekű vasúti vonal. Hossza: 35 km. - Az Osztrák-Magyar Államvasút Társaság jogot kap Szered és Galgóc-Lipótvár állomásait összekötő vasút kiépítésére.
Az év folyamán a MÁV oldalfolyosós, különálló szakaszokból álló korszerű személykocsikat szerez be.
Az év végén a vasúthálózat hossza: 9052 km.
1886 Május 3. Megnyílik a Szamosvölgyi HÉV Dés-Beszterce közötti vonala. Hossza: 60 km.
Az év folyamán megalakul az Orsovai Vasúti Hivatalnokok Kaszinója és az Orsovai Vasúti Munkások Kaszinója.
Az év végén a vasúthálózat hossza 9382 km.
1887
Az év folyamán: az év végén a vasúthálózat hossza 10 161 km.
1888 Pálházai Erdei Vasút elődjét 1888-ban építették 700 mm-es nyomtávolságban. A vontatást lovakkal végezték.
1889 Május 4. Megnyílik a Nagybecskerek-Párkány közötti helyiérdekű vasúti vonal. Hossza: 54 km.
Május 18. A Vasúti Főfelügyelőség új szolgálati jelvénye: világoskék, címeres selyem karkötő.
Május 22. A Magyar Nyugati Vasút üzletvitelére kirendelt osztályt megszüntetik, a Duna jobb parti vonalak számára Budapesten egy új üzletvezetőséget, Győrött pedig forgalmi főnökséget hoztak létre. A Közmunka- és Közlekedésügyi Minisztérium kiadja a Kisújszállás-Dévaványa-Gyomai HÉV engedélyokmányát.
Május 27. Kiadják a Poprádvölgyi HÉV engedélyokiratát.
Az év folyamán a MÁV és a Wagon Lits közötti szerződés alapján megindul a gyorsvonatokon a háló- és étkezőkocsik rendszeres forgalma.
Az év végén a vasúthálózat hossza 10 925 km.
1890 Május 17. Megnyílik a Sváb-hegy-Széchenyi hegy között a fogaskerekű vasút.
Az év folyamán a MÁV beszerzi az első I. e. oszt. (később 222. sor.) gyorsvonati mozdonyait. Ez a típus továbbítja majdnem másfél évtizeden át a legfontosabb vonalakon közlekedő gyorsvonatokat.
1891 Május 8. A Kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a Késmárk-Szepesbélai HÉV, valamint a Csáktornya-Zalaszentiván-Ukki HÉV engedélyokiratát.
Május 14. A kereskedelemügyi Minisztérium kiadja a kassai lóvasút engedélyokiratát.
Május 16. Megnyílik a Sümeg-Tapolca közötti helyiérdekű vasúti vonal. Hossza: 19 km.
Május 25. A magyar-Adria vasúti kötelékben új árutarifa lép életbe. A fiumei és trieszti szállítások olcsóbbá válnak.
Május 29. Kiadják a zágrábi lóvasút engedélyokiratát.
Május 31. Szélvihar több vasúti kocsit leborít a vágányról a MÁV Sunja-Bród vonalán, Novska állomáson. A szélvihar négy utasokkal teli személykocsit, négy nyitott teherkocsit kirepít a vágányról. Közülük egy vagont az 5-6 méter magasan elhelyezett távírdavezetéken átdob. 21 sebesült, halott nincs. A szél a kb. 3 km-re fekvő Jasenovac állomásról egy teherkocsit az emelkedő pályán egészen Novskáig hajt, ahol beleütközik a már kiborult kocsikba.
Az év folyamán a szerb szilva- és sertésforgalom lebonyolítását a MÁV Hajózási Vállalat teljes egészében megszerzi. - Cegléd és Nagykikinda kövezet-vámszedési engedélyt kap.
Az év végén a vasúthálózat hossza: 12 005 km.
1892 Május 1.A Pécs-Barcsi Vasút a MÁV tulajdonába került.
Május 10. Meghal Baross Gábor kereskedelmi miniszter. A kereskedelmi tárcát ideiglenesen Wekerle Sándor Pénzügyminiszter veszi át.
Az év végén a vasúthálózat hossza 12 238 km.
1893 Május 18. A főváros szabályrendeletet fogad el a géperejű közúti vaspályák közlekdéséről. Kültelki közúti vaspályák közlekedéséről. Kültelki vonatokon a fel- és leszállás bármely ponton megengedett. A kalauz köteles segíteni a le- és felszállóknak.
Május 31. Hatályba lép a IV. törvénycikk, mely a Vác-Nána közötti második vágány kiépítésére, a miskolc-füleki vonal elsőrangúvá átalakítására max. 2 millió frt-ot irányoz elő. - Hatályba lép a X. törvénycikk, mely az Arad-Csanádi Egyesült Vasutak hálózatához tartozó vasútvonalak engedélyokmányait s engedélyokiratait egyesíti.
Az év folyamán a MÁV beszerzi a III. q. osztályú mozdonyát, amely tehervonatokon kívül hegyi pályán személy-, ill. gyorsvonatokat is képes továbbítani. Ilyen mozdonyokat állítanak be pl. a brassó-predeáli pályán.
A magyar vasúthálózat hossza 12 675 km.
1894 A magyar vasúthálózat hossza 13 227 km.
1895 A magyar vasúthálózat hossza 14 015 km.
1896 (2007-ben 111 éve) Május 1. Megnyílik a budapesti jobb parti körvasutat a Budapest-Esztergomi HÉV pályával összekötő vasútvonal. Hossza: 3 km.
Május 2. Budapesten megnyílik a kontinens első földalatti vasútja. Hossza: 3,8 km. A vonal forgalmát 19 motorkocsi bonyolítja le. Május 8-án Ferenc József megtekinti a vasutat és hozzájárul, hogy a társaság felvegye a nevét.
Május 2-november 3. A Városligetben nyitva tart a milleniumi kiállítás. A kiállítás látogatói egy kötött léggömbön felülről is megtekinthetik a fővárost.
Május 17. Megnyílik a Karcag-Tiszafüred közötti vasútvonal. Hossza: 44 km.
Május 30. Megnyílik a villamosközlekedés a Nyugati pályaudvar és Újpest között.
A magyar vasúthálózat hossza 14 968 km.
1897 Május 13. Megnyílik a Bakóca-Felsőmindszent-Komló közötti vasútvonal. Hossza: 19 km.
Május 29. Megnyílik a Temesvár-Lippa-Radna közötti vasútvonal. Hossza: 63 km.
A magyar vasúthálózat hossza: 15 856 km.
1898 Május 31. Megkezdődik a villamosközlekedés a fővárosban a Retek utca-Ördögárok között.
1898 Május 13 Budapest, Jendrassik György születése
A magyar vasúthálózat hossza 16 476 km.
1899 Május 1. A milleniumi kiállítás egykori közlekedési csarnokában megnyílik a Magyar Kir. Közlekedési Múzeum.
Május 27. Engedélyezik, hogy a Kovácsháza-Csabai HÉV (keskeny nyomtávú), az Arad-Csanádi Egyesült Vasutak Mezőkovácsháza állomásától, csanádapácán át a MÁV Csaba állomásáig vasútvonalat, ill. csatlakozó szárnyvonalakat építsen.
A magyar vasúthálózat hossza: 17059 km
1900 A magyar vasúthálózat hossza 17 245 km.

1901 A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közleményeiben megjelenik a magyarországi keskenyvágányú vasutak országos hálózatáról szóló koncepció, mely az összefüggő kisvasúthálózat megteremtését veti fel.
A magyar vasúthálózat hossza 17 410 km.

1902 Május 15. Hatályba lép a Dunántúli HÉV-ek engedélyokiratainak egyesítéséről szóló IX. törvénycikk.
Kolozsvárott beszüntetik a gőzmozdonyos közúti vasút forgalmát.
A magyar vasúthálózat hossza 17 550 km
1903 Május 6. Az Osztrák-Magyar Monarchia kocsigyárosai Bécsben gyűlést rendeznek. A gyűlésen az iparág érdekeinek megfelelő vámtarifa-javaslatot dolgoznak ki.
Május 14. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közzéteszi: a helyi érdekeket kielégítő kisvasutakat az érintett területnek önerőből kell megépíteniük.
A magyar vasúthálózat hossza 17 855 km.
1904 Május 21. Hatályba lép a MÁV hálózatának bővítéséről és a vasúti beruházásokról szóló XIV. törvénycikk, amely többek között rendelkezik a komáromi, bajai, gombosi vasúti hidak felépítéséről.
Az év folyamán beszüntetik a forgalmat a kolozsvári gőzüzemű közúti vasúton.
A magyar vasúthálózat hossza 17 965 km.
1905 Május 31. Elkészül Csonka János első postaautója a Műegyetem gépműhelyében. Ez az első magyar autó.
A főváros rendőrfőkapitánya bevezeti Budapesten a forgalmi engedélyt és a rendszámot a gépkocsik részére.
A magyar vasúthálózat hossza 18 331 km.
1906 Az év folyamán Európa egyik legerősebb síkpálya gyorsvonati mozdonya, a MÁV I. n. osztályú (később 203. sorozat) gőzmozdonya a milánói világkiállításon nagydíjat nyer.
A magyar vasúthálózat hossza 18 848 km.
1907 A magyar vasúthálózat hossza 19 099 km.
1908 A magyar vasúthálózat hossza 19 305 km.
1909
1910 Május 5. Megnyílik a Komárom-Érsekújvár közötti vasútvonal. Hossza: 37 km.
A magyar vasúthálózat hossza 20 824 km.
1911 A magyar vasúthálózat hossza 21 152 km.
1912 Az év folyamán a MÁV bevezeti az expressz áru szállítást.
A magyar vasúthálózat hossza 21 627 km.
1913 Augusztus 13-án adták át a Bodrogközi Gazdasági Vasút által 760 mm-es nyomtávval épített Cigánd-Királyhelmec vonalat.
1914 Május 11. Balatonkenese és Balatonfűzfő között földcsuszamlás miatt a vasúti pálya egy része a Balatonba csúszik. A földmozgást az éppen ott közlekedő személyvonat mozdonyvezetője időben érzékeli, a vonatot megállítja. Az utasokat leszállítják, mielőtt a mozgó földtömeg a pályát és a szerelvényt eléri.
Az év folyamán Budapesten utcai telefonos taxiállomásokat, drosztokat állítanak fel.
1915 Május 26-június 3. A MÁV kb. 160 szerelvénnyel német csapatokat szállít az orosz frontról Torontál, Temes és Bács-Bodrog megyék déli részére. A változó hadi helyzet miatt a csapatok egy részét június 16-23. között visszaszállítják az orosz frontra.
1918 Május 29-november 15. Új vasúti személydíjszabást vezetnek be. A 4. osztályú menetjegyek rózsaszínűek, a pályaudvari belépők előlapja fehér, hátlapja kék.
Bodrogközi Gazdasági Vasút az 1918-as határmódosítások után Királyhelmec Csehszlovákiához került, ezért a Zemplénagárd - Királyhelmec közötti vonalszakaszt felszámolták.
1919 A valaha volt legnagyobb magyar vasúthálózat: 22 869 km *1
1920 A közforgalmú vasúthálózat hossza 8141 km
1921 A közforgalmú vasúthálózat hossza 8566 km
1922 Május 20. A kereskedelmi miniszter elrendeli a Kandó-féle fázisváltós rendszer kipróbálását. A villamos mozdony próbái miatt azonnal elkezdik a Budapest Nyugati-Dunakeszi-Alag vonalszakasz villamosítását.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8504 km.
1923 Május 31. Megszűnik a villamosközlekedés Sopronban.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8504 km.
1924 Az év folyamán megváltozik a MÁV jogállása: önálló, kereskedelmi vállalat.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8508 km.
1925 Május 1. Módosítják az egységes vasúti forgalmi és jelzési utasításokat.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8498 km.
1926 Május 11. Üzembe helyezik a Győr-Hegyeshalom közötti második vágányt.
Május 23. Megnyílik a MÁV Dunakeszi Főműhelye. Feladata: a személy-, kalauz- és postakocsik javítása.
Az év folyamán teherautó-fuvarozók csak olyan szállítmányokat vállalhatnak, melyek rendeltetési helye a legközelebbi vasúttól 5 km-nél távolabb van.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8522 km.
1927 A vasúttársaságok a gépkocsiforgalom ellensúlyozására létre hozzák a Magyar Vasutak Autóbusz-közlekedési Vállalat Rt-t 32 autóbuszt és 27 tehergépkocsit szereznek be.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8505 km.
1928 Az év folyamán angol kölcsönből a Magyar Dunántúli Villamossági Rt. megkezdi a bánhidai elektromos centrálé építését, mely később a villamosított budapest-hegyeshalmi fővonal számára szolgáltatja a villamos energiát.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8616 km.
1929 A közforgalmú vasúthálózat hossza 8670 km.
1930 Az év folyamán megkezdődik a MÁV teherkocsik Kunze-Knorr-féle tehervonati légfékkel való felszerelése. Megjelennek a MÁV vonalain az első kéttengelyes, acélvázas, 8,5 m tengelytávú gyorsvonati kalauzkocsik.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8675 km.
1931 A vasutakon elkövetett közveszélyes cselekmények rögtönbíráskodás hatálya alá esnek.
Megépül a balatonszemesi hegesztett vashíd, mely Magyarországon az első, Európában a negyedik hegesztett, vasszerkezetű híd.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8665 km.
1932 A közforgalmi vasúthálózat hossza 8664 km.
1933 Az év folyamán Egyesítik a MÁV Autófuvarozási Irodáját és a posta autóbuszüzemét, és az egészet beolvasztják az államvasutak szervezetébe.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8651 km.
1934 Az év folyamán a növekvő gyümölcsszállítási igények kielégítésére a MÁV megkezdi a Ggak sorozatú négytengelyű gyümölcsszállító kocsik beszerzését.
A MÁV magasnak tartott tarifái miatt tömeges mértékű távolsági szekérközlekedés indul Nyíregyházáról és Debrecenből a fővárosba. 1935-re a távolsági szekérjáratok az egész országban elterjednek.
1935 Az év közepén a közforgalmú vasúthálózat hossza 8648 km
A legforgalmasabb vidéki vasútállomás: Rákospalota-Újpest (1,3 millió utas/év).
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8644 km.
1936 Az év folyamán a nyári menetrend életbe léptetése során Budapest Keleti pályaudvar és Nyíregyháza között beindítják az első belföldi gyorssínautóbuszok a 270 km-es távolságot 3 óra 21 perc alatt teszik meg. - A téli menetrend életbelépésétől gyorssínautóbusz közlekedik Budapest-Szeged között is.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8646 km.
1937 Az év folyamán a MÁV-nál különleges, személygépkocsik szállítására alkalmas fedett tehergépkocsikat helyeznek üzembe.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8660 km.
1938 Május 3. Székesfehérvár és Dinnyés között üzembe helyezik az újonnan épült második vasúti vágányt.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8660 km.
1939 A közforgalmú vasúthálózat hossza 10 150 km.
1940 A közforgalmú vasúthálózat hossza 12 405 km.

1941 A közforgalmú vasúthálózat hossza 13 551 km.

1942 A közforgalmú vasúthálózat hossza 13 598 km
1943 Május folyamán Átadják a forgalomnak a Tiszapolgárnál épült Tisz-hidat. A pillérek úgy épülnek, hogy később vasútvonal is átvezethető legyen rajtuk. A közforgalmú vasúthálózat hossza 13 555 km
1944 A közforgalmú vasúthálózat hossza 13 560 km
1945 Május 1. Sopronból elindul az első személyvonat Celldömölkre. A szombathelyi üzletvezetőség csaknem valamennyi vonalán menetrend szerinti személyforgalom van. - A Nagykörúton újra közlekedik a 6-os villamos. - Nyíregyházán újra jár a villamos.
Május 3. Megkezdődik a komáromi rendező pályaudvar helyreállítása.
Május 11. Az ideiglenes nemzeti kormány kereskedelem- és közlekedésügyi minisztere: Gerő Ernő.
Május 12. A szovjet hatóságok átadják a MÁV Miskolci Üzletvezetőség vonalhálózatának teljes irányítását a MÁV-nak.
Május 15. Személyvonatokon csak utazási igazolvánnyal rendelkező személyek utazhatnak. Az igazolványt az illetékes rendőrhatóság vagy a községi elöljáróság állítja ki. Az igazolványt csak munkába utazás, hatósági orvosi igazolvánnyal igazolt betegség, eredeti lakóhelyre való visszaköltözés vagy termelési érdek okából lehet kiállítani.
Május 16. Villamos közlekedik az Üllői és Rákóczi úton is.
Május 17. Villamos közlekedik Budán a Hűvösvölgyig.
Május 20. Megindul a személyforgalom Szombathely-Kőszeg között. - Gerő Ernő beszédet tart az MKP országos pártértekezletén: 'írott malaszt marad, ha a párt arccal nem fordul a vasút felé A pártszervezetek feladata, hogy a munkaverseny, amit a pécsi elvtársak elkezdtek és ami felmerült Budapesten is, általánossá váljék. Munkaverseny tízezer vagonért és ötszáz mozdonyért.'
Május 23. Győr és Veszprém között megindul a személyforgalom.
Május 23-december 22. Járműjavítási verseny a MÁV főműhelyeiben és műhelyeiben.
Május 24. A fővárosi Duna-hidak újjáépítésének érdekében ismét kell hídvámot fizetni a hidakon. Személyeknek 1, lovas kocsinak 10, teherautónak 20 pengő a tarifa.
Május 27. Megjelenik a Közlekedési Közlöny első száma. - Létrejön a közvetlen vonat összeköttetés Budapest-Pécs között.
Május 28. Elkészül a MÁV vonalainak helyreállítási programja.
Május 30. Megindul a közvetlen személyforgalom Pécs-Nagykanizsa között.
Május 31. A MÁV Északi és Déli Üzletvezetőségéből megszervezik a Budapesti Üzletvezetőséget.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8691 km
1946 Május 1. Befejeződik Tata-almásfüzitő közötti 13 km-es pálya helyreállítása
Közlekedési kiállítás nyílik a fővárosban.
Május 2. A fővárosban az arcképes havibérlet ára 288 millió, az autóbuszjegyé 6 400 ezer pengő.
Május 4. A kormány elfogadja a Magyar-Szovjet Hajózási Rt. és a Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. alapszabályait.
Május 10. a Közlekedésügyi Minisztérium jóváhagyja Záhony átrakó állomás kiépítésének műszaki tervét.
Május 23. A fővárosban az arcképes havibérlet ára 9000 millpengő, az autóbuszjegyé 400 millpengő.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8715 km.

1947 Május 1. Közlekedési kiállítás nyílik a Városligetben.
Május 15. Az első amerikai mozdonyok próbamenetei Magyarországon.
Május 27. Nyíregyháza, Sóstó között újra közlekedik a villamos.
Az tavasz folyamán az amerikai hadsereg hadifeleslegéből a Párizsba küldött magyar kormánybizottság 520 mozdonyt megvásárol, ezek közül 85 db olajtüzelésű. A gőzmozdonyok ára, állapotuktól függetlenül, 10 ezer USA-dollár. A vételár fedezetéül az amerikai kormány 15 millió dolláros árukölcsöne szolgál. A megvásárolt mozdonyok közül 484 db-ot forgalomba helyeznek, a többit szétbontják és alkatrészként hasznosítják.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8149 km

1948 Május folyamán a növekvő magyar-szovjet vasúti forgalom zavartalan lebonyolítására elkezdődik a záhonyi vasúti csomópont fejlesztése.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8206 km.
1949 Közutak államosítása.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8170 km.
1950 Május 7. Megnyílik a Ferihegyi repülőtér.
Május 23. Összehangolt akcióval 66 magánfuvarozótól 421 lovat, 364 kocsit, 6 teherautót, 7 személyautót és két motorkerékpárt államosítanak.
Május 24. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség Titkársága hozzájárul, hogy az istvántelki főműhelyt Landler Jenő Nemzeti Vállalatnak nevezzék el.
Az év folyamán a MÁV-nál fegyelmivel, demokráciaellenes tevékenység miatt 265 személyt elbocsátanak. - A MÁV Pécsi Igazgatóságának területéről mintegy 270 vasutast az ország északi felébe helyeznek át, a titóizmus befolyásának csökkentése céljából.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8649 km.
1951 Május 1. Új sztahanovista brigádfeltételek lépnek életbe a MÁV-nál. A legszigorúbb feltételeket Záhony állomásra állapítják meg. Sztahanovista lehet Záhony állomáson az a darabbérben dolgozó brigád, mely 3 hónapon keresztül 170%-os teljesítményt ér el, s melynek tagjai ugyanezen idő alatt egyenként legalább 200 órát teljesítménybérben dolgoznak. Hibájukból az árukezelésnél árukár nem fordulhat elő.
Május 3. a vasutasok új fegyelmi szabályzata értelmében fegyelmi vétséget követ el a munkavállaló, ha a munkafegyelmet, a szocialista munkaerkölcs szabályait megsérti, ha a tervgazdálkodás érdekeit veszélyezteti, botrányos, erkölcstelen életmódot folytat olyan magatartást tanusít, melyből kitűnik, hogy szemben áll a népi demokrácia rendjével. .
Május 4. Szabályozzák a MÁV alkalmazottainak szolgálati címeit és egyenruha rangjelzéseit. Az alacsonyabb szakcsoportba tartozó dolgozók előre tisztelegni tartoznak a magasabb szakcsoportba tartozó dolgozóknak. A hivatalsegéd előre tiszteleg a vonatfékezőknek. Fegyelmezetlenség, hogy a nődolgozók a rangban felettük álló kartársaknak nem tisztelegnek. 'Ez a magatartás sérti a munkafegyelmet és ellentétben áll a női egyenjogúságnak minden téren történ keresztülvitelére irányuló törekvésnek.'
Május 8. A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium elrendeli, hogy a Vasúti tudományos Kutató Intézet felállításához szükséges személyzetet a MÁV adja át. A MÁV Szakoktatási tanácsa megszűnik.
Május 9. A Magyar dolgozók Pártja Központi Vezetősége a vasút vezetésének megtisztításával foglalkozik.
Május 14. Megalakul a MÁVTRANS.
Május 15. A Magyar-Szovjet Hajózási Rt. (Meszhart) kikötőiben új kikötő- és parthasználati díjakat vezetnek be. - Egységes hajós- és tengerész-egyenruhát rendszeresítenek.
Május 18. A Kecskemét-Kiskőrös keskeny nyomtávolságú vasútvonal utolsó, Kaskantyú-Kiskőrös közötti szakaszát átadják a forgalomnak.
Május 19. Belföldi forgalomban a személykocsikon az 1., 2., 3. kocsiosztályok helyett bevezetik a párnás, fapados jelölést.
Május 20. A MÁV vezérigazgatója elrendeli a MÁV Szállítmányozási Központi Hivatal felállítását.
Május 21. Hatályba lép az államvasúti alkalmazottak fegyelmi szabályzatáról szóló rendelet. A fegyelmi büntetésnek nevelő hatása is legyen. A fegyelmi határozatokat a MÁV Hivatalos Lapban közzé kell tenni. A munkavállaló az általa okozott kár teljes vagy részbeni megtérítésére is kötelezhető. Fegyelmi vétséget követ el az a munkavállaló, aki a takarékossági és önköltségcsökkentési rendelkezéseket megszegi, vagy a takarékos üzemvitel érdekét súlyosan veszélyezteti. Fegyelmi vétséget nem képező szabálytalanságért a munkavállaló közvetlen felettese rendbírságot szabhat ki. A rendbírság összege 1000 Ft alatti fizetésnél esetenként 100 Ft.
Május 29. Feloszlatják a MÁV Szakoktatási Tanácsát. Feladatait a szervezés alatt álló Vasúti Tudományos Kutató Intézet veszi át.
Május 31. Budajk-Balinka közötti vasútvonalat átadják a forgalomnak.
Az év folyamán a Dunakeszi és Székesfehérvári Járműjavító Üzemi Vállalatok a Kohó és Gépipari Minisztérium felügyelete alá kerülnek. - A szocialista országok vasútjain átmenetben fuvarozott küldemények tranzit fuvardíjainak egységesítése érdekében életbe lép az Egységes Átmeneti Díjszabás (ETT). Létrejön a szocialista országok vasútjainak közös árufuvarozási szabályokat tartalmazó államközi szerződése a Megállapodás a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról' (SZMPSZ). - A közforgalmú vasúthálózat hossza 8738 km.
1952 Május 10. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége határozatot hoz a vasútnál működő politikai osztályokról.
Átadják a forgalomnak a lőkösháza-dombiratosi új gazdasági vasútvonalat.
Május 12. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége meghatározza a Vasút-politikai Főosztály, mint nem választott pártszerv, kötelességét és jogait.
Május 17. Gerő Ernő feljegyzése: 'Bebrits elvtárs szerint a MÁV-ot rendszeresen háttérbe szorítják, fejlődését nem biztosítják és igen gyakran kisemmizik. Szerinte elterjedt olyan nézet a vezető állami szerveknél, hogy a MÁV nem nagyon fontos s ha nehézségek vannak, akkor könnyű szívvel rendszerint a MÁV terhére igyekeznek ezeket megoldani. Ennek következtében vasutunkat az a veszély fenyegeti, hogy a növekvő feladatoknak nem lesz képes eleget tenni és döntő helyzetben nem állja meg a helyét.'
Május 18. Az új építésű Lakitelek-Kunszentmárton közötti vasútvonal átadása.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8996 km
1953 Május 1. a Vasúti Főosztály irányítása alá tartozó vállalatok szervezete megváltozik. A függetlenített helyettesek rendszere megszűnik. Az üzemi vállalatokat a vállalati főnök irányítja. A Vasúti Főosztály alá tartozó vállalatok: MÁV Vasúttervező, MÁV Jegynyomda, MÁV Autófuvarozási, MÁV Utasellátó, MÁV Szállítmányozási, MÁV Budapesti Vasúti, MÁV Debreceni, MÁV Celldömölki, MÁV Építési Géptelep, MÁV Budapesti Magasépítő, MÁV Épületszerelő és Előgyártó, MÁV Felépítményi Vasanyagjavító, MÁV Fatelítő és MÁV Hídépítő Üzemi Vállalat.
Május 9. Megnyílik a Csorba-Túrkeve közötti új kisvasút. A vonal termelőszövetkezeteket és a Csorbai Állami Gazdaságot köti be a vasúthálózatba.
Május 17. Forgalomba állítják az első mozgópostakocsit a gazdasági vasutakon. A mozgópostakocsi Lőkösháza-Dombiratos között közlekedik.
Az év folyamán a MÁVAUT Autóközlekedési Vállalat 15 területi autóbuszvállalatra bomlik. Megszűnik az Autójavító Ipari Központ és a Teherautó-fuvarozási Központ. - A közforgalmú vasúthálózat hossza 8852 km.
1954 Az év folyamán Hargita típusú motorvonatokat állít forgalomba a MÁV.
Megépül a szabadszállási 12,6 méter fesztávolságú, alumínium gerendahíd. Ez Magyarországon az első, a világon a negyedik olyan híd, melynek teljes tartószerkezete könnyűfémből készül.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8873 km.
1955 Május 21. Megindul a forgalom az újjáépített újpesti vasúti Duna-hídon.
Az év folyamán a járműjavító üzemekben elkezdődik a faszekrényes személyszállító kocsik átépítése, acélvázas szekrénnyel való ellátásuk.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8879 km.
1956 A közforgalmú vasúthálózat hossza 8891 km
1957 Május 5. Kihirdetik az 1952. október 25-én Bernben aláírt Vasúti Árufuvarozási, Személy- és Poggyászfuvarozási Nemzetközi Egyezményeket.
Május 9. A közlekedés- és postaügyi miniszter Kossa István
Az év folyamán a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozó vállalatokból, intézményekből az 1956-os forradalom alatt végzett tevékenység miatt eltávolítanak 2193 személyt. Ebből művezető, vagy ennél magasabb beosztású dolgozó: 379 fő. Az ország egész területén foglalkoztatott gépkocsivezetők közül, a forradalom alatt tanúsított magatartása miatt 1759 főnél (3%) tesznek javaslatot a gépjárművezetői engedély visszavonására. A tárca területén létrejött forradalmi bizottságokban és munkástanácsokban 8946 fő vett részt. Közülük elbocsátottak 1293, alacsonyabb beosztásba helyzetek 534, letartóztattak 125 dolgozót.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8905 km.
1958 Május 1. Hatályba lép a fuvareszközök tervszerű kihasználásáról szóló kormányrendelet. Állami szerv vagy vállalat szekérfuvarozást csak Belspeddel végeztethet.
Május 6. Az MSZMP Politikai Bizottsága a közlekedés fejlesztéséről szóló előterjesztéssel foglalkozik. A népgazdaság többi ágával arányosan kell fejleszteni a közlekedést. A csekély forgalmú vasútvonalakat a közúti közlekedés egyidejű fejlesztése mellett meg kell szüntetni, illetve egyszerűsített üzemviteli formában kell fenntartani. 17 forgalmi csomópopnt körzetében a 30 km-nél rövidebb fuvarozásokat a vasútról közútra terelik.
Az év folyamán megjelennek az útburkolati jelek, az úttestre festett eligazító jelzések: a zebrák, a sávokat elválasztó jelzések, a forgalomirányító nyilak stb. A főváros utcáin megjelennek az első Moszkvics 407 típusú négyüléses taxik.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8933 km.
1959 Május 30. Budapest-Bécs között Budapest-Wien expressz elnevezéssel nemzetközi járat indul. Az expresszvonat félórás hegyeshalmi várakozással kb. 4,5 óra alatt teszi meg az utat.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8920 km.
1960 Május 29. A MÁV nemzetközi viszonylatban először vezeti be a kötelező vasúti helyfoglalást. A Budapest-Berlin között közlekedő Hungária gyorsvonaton a helyjegy ára 3 Ft.
Az év folyamán a Fővárosi Autóbuszüzem átveszi a Malévtől a Ferihegyi repülőtér és a városközpont közötti forgalmat.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 10 026 km.
1961 Május folyamán a Budapest-Rákos-Hatvan-Füzesabony és Rákos Bp. Rákosrendező villamosított vonalak felsővezetékének feszültségét 16 ezer V-ról 25 ezer V-ra növelik.
Az év folyamán a Budapest-Szeged közötti autóbusz viteldíja 77 Ft, a vasúté (gyorsvonat 2. osz.) 76,4 Ft, a személyvonat 74,4 Ft.
A MÁV négytengelyes Uah(Ra) sorozatú kénsavszállító kocsikat állít forgalomba.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 9994 km.
1962 Május 26. A vasúti határforgalom újraindítása Gyékényes-Kotoriba között.
Május 30. A MÁV a Budapest-Cegléd közötti vasútvonal ún. elővárosi forgalmában bevezeti az ingavonati közlekedést.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 9920 km
1963 Május 26. A MÁV Budapest és Miskolc között valamennyi gyors- és távolsági személyvonat továbbítását villanymozdonnyal végzi.
Megszűnik a személyforgalom a Sajóecseg-Sajóbábony, Tokod-Annavölgyi bánya-Sárisáp közötti vasútvonalakon.
Május folyamán a MÁV forgalomba állítja az első M61 sorozatú, nagy teljesítményű dízel-villamos mozdonyt.
Az év folyamán a MÁV 100 db normál nyomtávolságú gőzmozdonyt vásárol a Szovjetunióból. A mozdonyok sorozatjele: 520.
Üzembe helyezik az első önműködő fénysorompót Pákozd mellett a 7. számú főúton.
A MÁV négytengelyes halszállító kocsikat állít forgalomba.
A szocialista országok vasútjain életbe lép az Egységes Nemzetközi Személydíjszabás (EMPT).
Az első Nohab dieselmozdonyok.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 9804 km.
1964 Május 27. Az Orient expressz, mely 1961 óta csak bécsig közlekedik, ismét érinti Budapestet. Az expressz útvonalát a megnövekedett turistaforgalom miatt hosszabbítják meg.
Május 29. Életbe lép a Déli Vasútról szóló, 1923:XXXVI. Törvénycikkelyt hatályon kívül helyező 1962. december 8-án aláírt megállapodás.
Május 31. A MÁV-nál kétféle helybiztosítási rendszert vezetnek be. A szocialista országok között közlekedő gyorsvonatokon a helybiztosítás kötelező. Fakultatív ülőhely-biztosítást alkalmaznak az Orient expressz és Wiener Walzer gyorsvonaton.
Az Ikarus csuklós autóbuszok gyártását kezdi el.
Az év folyamán 68 km hosszúságú normál és 52 km-nyi keskeny nyomtávú vasútvonal forgalmát közútra terelik.
Az 1963-asokkal együtt összesen 20 Nohab gyártmányú dieselmozdony Magyarországon (M61-es jelzéssel).
A közforgalmú vasúthálózat hossza 9838 km
1965 Május 28. A Swissair gépei is leszállnak Ferihegyen.
Megindul a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés Magyarország és Ausztria között.
Május 30. Belföldi forgalomban hat hálókocsijárat közlekedik.
Az év folyamán Csuklós autóbuszok kapcsolódnak be a fővárosi tömegközlekedésbe.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 9651 km.
1966 A közforgalmú vasúthálózat hossza 9602 km.
1967 A közforgalmú vasúthálózat hossza 9593 km.
1968 Május 16. Átadják az M7-es Kápolnásnyék-Székesfehérvár közötti szakaszát.
Az év folyamán Felszerelik az első poggyászmegőrző automatákat a Nyugati pályaudvaron.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 9353 km.
1969 Május 31. Megszűnik a villamosközlekedés Nyíregyházán.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 9261 km
1970 A közforgalmú vasúthálózat hossza 9168 km.
1971 Május 6. Befejeződik az 1-es főút Tatabánya-újvárostól Hegyeshalomig terjedő szakaszának teljes rekonstrukciója. - Győrnél felavatják az új Rába-hidat. Hossza: 181 méter.
Az év folyamán a lakott területek elejét és végét jelző egységes táblákat állítanak fel. Megváltoztatják egyes KRESZ-táblák alakját.
Az Ikarusban elkészül az ötvenezredik autóbusz.
A Trabant szervizelését már két szervizállomás látja el a fővárosban. A gépkocsi-karbantartó hálózatot az alacsony műszaki színvonal, a minőségi kifogások és a hosszú várakozási idő jellemzi.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 9000 km.
1972 (30 éve) Május 24. Felavatják a Komárom-Komarno között kiépített villamos felsővezeték-hálózatot. Ez a beruházás teszi lehetővé, hogy Csehszlovákia NDK-beli határától, magyar-szovjet határig villamosított vasútvonalon közlekedjenek a szerelvények.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8904 km
1973 Május 8. Megnyílik a MÁV abaligeti vasúti alagútja.
Az év folyamán autóbuszforgalmi sávokat létesítenek a Rákóczi úton és a Kossuth Lajos utcában.
1973-tól M41 dieselhidraulikus mozdonyok a GanzMávagtól. *1
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8819 km.
1974 Május 26. Elkészül a Szajol-Tiszatenyő közötti 7 km hosszú vasúti pálya villamosítása.
1974-től megjelennek az M43 és az M47 jelú romániai dieselmozdonyok. *1
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8615 km
1975 A közforgalmú vasúthálózat hossza 8392 km.
1976 Május 30. Új vasúti és autóbusz-menetrend lép életbe. Budapest körzetében megszűnik a személyszállító vonatok gőzvontatása. Budapest-Róma között egy órával rövidebb a menetidő. A vasúti teherszállításban napi 14 nemzetközi és 6 belföldi expresszvonat közlekedik és további 44 gyorsvonat viszi a romlandó árucikkeket. A főváros és a megyeszékhelyek közötti a napi 12 expresszvonat száma 17-re nő.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8336 km.
1977 A közforgalmú vasúthálózat hossza 8190 km.
1978 Május 2. Debrecenben 17 km hosszú úttörővasutat nyitnak meg.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 8090 km.
1979 A közforgalmú vasúthálózat hossza 8039 km.
1980 Május 9. Elkészül a Cegléd-Kiskunfélegyháza közötti 58 km hosszú vasúti pálya villamosítása.
Május 22. Új vasúti felüljárót adnak át Szekszárdon.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 7864 km.
1981 A közforgalmú vasúthálózat hossza 7864 km.
1982 Május 21. Elkészül a Kiskunfélegyháza-Szeged közötti 61 km hosszú vasúti pálya villamosítása. - Elkészül a Kiskunfélegyháza-Szeged közötti 61 km hosszú vasúti pálya villamosítása. -Elkészül a Porpác-Szombathely közötti 13 km hosszú második vágány.
Május 23. Új MÁV- és Volán menetrend lép életbe. A legtöbb autóbusz-menetrendi változás az ötnapos munkahét bevezetésével függ össze: 4650 járat menetrendje megváltozik. Üzembe helyeznek 310 új autóbuszpárt, 200 gyenge forgalmú járat megszűnik. A balatoni gyorsvonatok menetideje 10 perccel csökken. Budapest-Miskolc között hétköznap napi 11 gyors és expresszvonatpár közlekedik.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 7759 km.
1983 Május 28. Elkészül a Sajószentpéter-Kazincbarcika közötti 12 km hosszú vasúti pálya villamosítása.
Május 30. Elkészül a Dunai finomító-Ercsi közötti 5 km hosszú vasúti pálya villamosítása.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 7760 km.
1984 A közforgalmú vasúthálózat hossza 7766 km
1985 Május 3. Sárospatakon felavatják az ország első között MÁV-Volán pályaudvarát.
Május 28. Elkészül az Aszód-Vác közötti 33 km hosszú vasúti pálya villamosítása. - Elkészül az Eger-Felnémet közötti 8 km hosszú vasúti pálya villamosítása.
A Közforgalmú vasúthálózat hossza 7767 km
A közforgalmú vasúthálózat hossza 7766 km
1987 A közforgalmi vasúthálózat hossza 7770 km.
1988 Május 26. Elkészül a Szabadbattyány-Siófok közötti 38 km hosszú vasúti pálya villamosítása.
Május 29. Budapest és Bécs között forgalomba áll az első EuroCity vonat, a Lehár EC. Ezzel a MÁV, a szocialista országok vasúttársaságai közül elsőként, bekapcsolódik nemzetközi InterCity-hálózatba.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 7765 km.
1989 A közforgalmú vasúthálózat hossza 7770 km.
1990 A közforgalmú vasúthálózat hossza 7772 km.
1991 A közforgalmú vasúthálózat hossza 7766 km
1992 A közforgalmú vasúthálózat hossza 7750 km.
1993 Május 7. Felavatják a Magyar Suzuki Rt. esztergomi gyárát.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 7709 km
1994 A közforgalmú vasúthálózat hossza 7715 km.
1995 Május 21. A Nagykörút teljes szakaszán befejeződik a rekonstrukció.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 7714 km
1996 A közforgalmú vasúthálózat hossza 7715 km.
1997 A közforgalmú vasúthálózat hossza 7711 km.
1998 Május 8. A hétvégi nagy esőzések miatt Balatonkenese-Üdülőtelepnél leomlik a vasúti pálya melletti lőszfal, és mintegy nyolcvan méteren maga alá temeti a síneket. A forgalom újraindul május 16-án. A közforgalmú vasúthálózat hossza 7873 km.
1999 Május 27. Elkészül a Nyíregyháza-Vásárosnamény közti vasútvonal korszerűsítése.
Május 30. Életbe lép a MÁV Rt. új vasúti menetrendje. Bővül az InterCity-szolgáltatás, újabb településeket kapcsolnak be az InterCitykhez csatlakozó InterPicihálózatba. Az új menetrendben 20 sínbusszal 12 viszonylatban 25 pár Inter-Picijárat közlekedik. Új InterPici-összeköttetést alakítanak ki Nyíregyháza-Vásárosnamény, Debrecen-Nyírábrány-Nagyvárad, Debrecen-Hajdúdorog-Hajdúnánás, Szeged-Békéscsaba-Gyula, valamint Sárbogárd-Szekszárd-Baja között.
A közforgalmú vasúthálózat hossza 7873 km.
2000 Május 26. Elkészült a Székesfehérvár-Celldömölk közötti vonalszakasz villamosítása.
Május 28. Életbe lép a MÁV új menetrendje. Több InterCityt közlekedtetnek és több elővárosi járatot állítanak forgalomba. Budapest-Zalaegerszeg között új InterCity közlekedik. A pécsi, miskolci, debreceni és szegedi fővonalon 2-3 óránként járnak az IC-k. Kísérleti jelleggel a pécsi, szegedi és kaposvári InterCity járatokon csak nemdohányozó kocsik közlekednek.
Május 31. Távozik a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium átszervezésével egyet nem értő Katona Kálmán miniszter a posztjáról. Az új közlekedési és vízügyi miniszter Nógrádi László.
A vasútvonalak építési hossza 7873 km.
2001
2002
2003
2004
2005 Siemens gyártmányú Desiro motorvonatok állnak forgalomba.
2006 A svájci Flirt nyert mégis előbb Talent villamos motorvonatok érkeznek Magyarországra. Újabb Desirok állnak forgalomba.
A szocilaista - liberális kormány újabb vasútvonalak megszűntetéséről dönt.
A vasútvonalak hossza 2006 december 31.-én .... ?
2007
2008
2009
Forrás:
*1 Magyarország a XX. században, IV. KÖTET : Tudomány 1. Műszaki és természettudományok
*2 FRISNYÁK ZSUZSA A magyarországi közlekedés krónikája című anyagából valók.
*3 ezenanapon.hu
*4 Magyar Vasúttörténet ( Közlekedési Dokumentációs Kft, 1996-)
*5 Vasúthistória évkönyvek (KÖZDOK,1988-2002)
*6 Nagyvasúti vontatójárművek Magyarországon ( Közlekedési Múzeum , 1984)
*7 Vasúti Diesel-vontatójárművek ( Varga Jenő 1974)
*8 A vasúti technika kézikönyve ( Czére Béla,1975)
*9 Fejezetek a 150 éves Ganz-gyár történetéből 1844-1994 (Kiss József, 1994)
*10 A Közlekedési Múzeum évkönyve I - IX.
*11 A hegyközi kisvasút
*12
*13 http://www.vonatka.hu/gozmozdonyok.htm

 
(x) www.modellvasutbolt.hu

(c) Boncz Tibor, Locomotion magazin,  utolsó módosítás: 2009.02.01