MAVOE 55.Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás és Verseny – előzetes

– Bár már 2008. június 26-29. között Veresegyházon láthatunk azonos névvel egy rendezvényt, most ugyan ezt Budapesten a Petőfi Csarnok emeletén (Repülési Múzeum) is megtekinthetik a MAVOE rendezésében.

Nyitva 2008. szeptember 26-tól október 5-.ig /Hétfő kivételével/ minden nap 10-17,45 óráig.

Mivel a meghirdetés időpontja (2008.09.05) nem teszi lehetővé hogy valaki kifejezetten erre a versenyre készítsen modellt, azért akinek van a konyhafiókjában és a korábbi évek színvonala nem rémített el itt egy lehetőség a budapesti megmutatkozásra.

A MAVOE (Veresegyháziak) nyílt levele a jelentkezőkhöz. Aki a weblapjukon nem olvasta azoknak ide is bemásoltuk a meghirdetést (bár nem illik de kizárólag évszám és helyesírás módosítva lett benne).

Jelentkezés az 55. Nemzetközi Vasútmodell-kiállítás és Versenyre

Levelünk jele: 73/2008.
Budapest, 2008. július 31.
Ügyintézőnk:

Kedves Vasútmodellezők és Vasútbarátok!

Egyesületünk ez évben is megrendezi sorrendben az 55. Nemzetközi Vasútmodell-kiállítás és Versenyt, melyre ezúton meghívunk minden versenyezni, kiállítani szándékozó modellezőt, klubot, egyesületet. A versennyel és a kiállítással kapcsolatos általános tudnivalók nem változtak.
A kiállítás és verseny a szokásos formában kerül megrendezésre a Közlekedési Múzeum Repüléstörténeti Kiállításán (Petőfi Csarnok I. emelet, 1146 Budapest, XIV., Zichy Mihály út 14.). Az ez évi rendezvényünknek a korábbi helyszín ad otthont. A kiállítás szeptember 26-án 11.00 órakor nyílik meg és október 5-ig hétfő kivételével naponta 10.00 – 17.45 óráig tekinthető meg. Az idei rendezvényünk ebben az évben is csak egy héten (két hétvégét beleértve) keresztül tart nyitva. A nemzetközi versenyre a jelentkezési határidő szeptember 15. (hétfő). A versenyt 2008.szeptember 23-24-én tartjuk. A versenymodellek leadási határideje 2008.szeptember 23-a 10.00 óra a helyszínen. A verseny- ill. kiállítandó modelleket természetesen korábban is át lehet adni, ekkor azonban az átadás-átvétel helyét és idejét előzetesen egyeztetni kell. A terepasztalok (modul és hagyományos) esetében ez értelemszerűen a szállítás függvénye. A kiállítandó terepasztalok darabszámát és méreteit szeptember 15-ig kérjük megadni. Nagyobb méretű asztalok (pl. modul) esetében az elhelyezést közösen fogjuk megbeszélni. A versenymodellekhez a tájékoztatónkban előírt rajzokat, fényképeket, dokumentációkat mellékelni kell (különleges modellekhez, ha szükséges, használati üzembe helyezési utasítást is kérünk).
A korábban használt versenyszabályzatot az azóta felmerült igények alapján átdolgoztuk, melyet a 18. Klubtalálkozón a résztvevő klubok képviselőivel véglegesítettünk. Az átdolgozott versenyszabályzatot jelen meghívóhoz mellékeljük.
A verseny nyitott, szövetségek, önálló klubok, egyéni modellezők munkáit, modelljeit is értékeljük. A versenyekre a nevezések az eddigi évekhez hasonlóan, ingyenesek, azonban ehhez nevezési lapot kell kitölteni két példányban, amelyet ezúton küldünk meg. /lentebb letölthető/ A mellékelt nevezési lap természetesen az igények szerint fénymásolható. A versenymodellek leadásakor az egyik példányt a versenyző visszakapja, melyen a versenymodell átvételét elismerjük.
A külföldi modellek esetében az egyes országos szövetségek küldöttei adják át az összegyűjtött modelleket.
Zárás után a modellek 2008.október 6-án vehetők át és szállíthatók el. A modelleket a MAVOE őrzi, sérülés, eltűnés esetén a MAVOE a felhasznált anyagárat és esetleg az elkészítéshez szükséges idő ellenértékeként legfeljebb a hazai minimálbér értékéig téríti.
A kiállításon és kiállítás berendezésén résztvevők részére a lehetőségektől függően, napi egyszeri meleg étkezést, vagy pénzbeni térítést, szükség esetén szállást biztosítunk, valamint vidéki kiállítóink részére az utazási költségeket is álljuk. Ezen igényeket 2008 szeptember 11-ig kérjük jelezni.

Üdvözlettel:
Szűcs Zoltán sk.
elnök

Magyar Vasútmodellezők és Vasútbarátok Országos Egyesülete (MAVOE).

Vasútmodell-versenyek versenyszabályzata

A versenyek értékelése pontozással történik.

A jelen szabályzat tartalmaz mérhető, mindenkor reprodukálható kötött elemeket, és a mindenkori zsűri tagjainak egyéni megítélését tükröző elemeket is. Az ilyen módon adott pontok összessége adja a versenymodell értékelését, és adott esetben helyezését is.

A verseny szabályzatot a MAVOE Intéző Bizottsága hagyja jóvá és változtathatja meg. A megváltoztatásra, módosításra irányuló javaslatot írásban kell e szervhez benyújtani. A javaslatokat az Intéző Bizottság évente egy alkalommal az egyik ülésén tárgyalja meg. A szabályzat megváltoztatása esetén a MAVOE a modellező szervezeteket értesíti.

Jelen szabályzatot kell alkalmazni minden – a MAVOE által rendezett – nemzetközi- és hazai vasútmodell versenyen. Más szervezet által rendezett verseny esetében e szabályzat ajánlásként használható.

A versenymodelleket a zsűri versenykategóriákba sorolva bírálja el.

A versenykategóriák az alábbiak:

A Vontató-, illetve önjáró vasúti járművek.
B Vontatott- és egyéb, önerőből mozogni nem képes járművek.
C Egyéb vasúti berendezések, építmények, szerkezetek, terepasztalok.

A fenti versenykategóriák az alábbi csoportokra tagolódnak:

A1 Saját építésű vontató-, vagy egyéb önjáró – vágányon, vagy sínen (a továbbiakban: sínen) futó – jármű (a továbbiakban: vontatójármű). Építésekor kereskedelmi forgalomban kapható alkatrészként csak hajtómotor, kerékpár, fogaskerék, vonó- kapcsoló készülék, áramszedők és más villamos elemek: ellenállások, diódák, stb. használhatók fel.

A2.1 Kereskedelmi forgalomban beszerezhető vontatójármű átépítése, illetve ilyen alkatrészekből összeépített jármű. Ebben az esetben követelmény, hogy a beszerzett jármű olyképpen legyen átépítve, hogy az eredmény a beszerzettől eltérő, más típusú legyen.

A2.2 Kereskedelmi forgalomban beszerezhető vontatójármű részletesebbé tétele, díszítése, frizírozása, átfestése.

A2.3 Olyan vontatójármű, amelyek esetében nem követelmény a mozgásképesség, ehelyett a jármű az eredetinek lehetőségig hű mása (ún. vitrinmodellek).

B1 Saját építésű vontatott- és egyéb, sínen futó jármű (a továbbiakban: vontatott jármű). Engedélyezett – kereskedelmi fogalomban beszerezhető – alkatrészek mint A1-ben.

B2.1 A kereskedelmi forgalomban beszerezhető alkatrészekből épített, vagy kész modellből átépített vontatott jármű. Követelmény mint A2.1-ben.

B2.2 A kereskedelmi forgalomban beszerezhető vontatott jármű díszítése, részletesebbé tétele, frizírozása, festése.

B2.3 Olyan vontatott jármű, amelyek esetében nem követelmény a mozgásképesség, ehelyett a jármű az eredetinek lehetőségig hű mása (ún. vitrinmodellek).

C1 Vasúti magas- és mély építmények, épületek, műtárgyak, pályaelemek (sínek, kitérők, stb.) modelljei. Követelmény az eredetinek minél tökéletesebb megjelenítése, azonban nem követelmény a működőképesség.

C2 Vasútüzemi berendezések, rendszerek (pl. jelzőberendezések, világítástechnikai eszközök, biztosító-berendezések, útátjárók, fordítókorongok, tolópadok, szénszerelő, vízszerelő, homokoló, kocsimosó szerkezetek, és minden, a vasútüzemmel kapcsolatos berendezés, amely működésképes).

C3 Életképek, diorámák. Vasúti tárgyú életképek megjelenítése kor- és valósághű környezetben. A működőképesség nem követelmény.

C4 Modul terepasztal. Bármilyen modul szabványnak megfelelően épített modul terepasztal, mely működésképes.

C4.1 Nyílt vonali, vagy legfeljebb 2 vágánnyal rendelkező modul asztalok.

C4.2 2-nél több vágánnyal rendelkező szolgálati hely (állomás, vontatási telep, terminál, stb.).

C5 Terepasztal. Bármilyen, nem modul rendszerű terepasztal, amely működésképes.

A versenymodellek értékelése

A versenymodellek értékelését a versenyzsűri végzi. Zsűritag olyan modellező szervezet két képviselője lehet, amely szervezet a versenyre versenymodellt küld.
A zsűritag a versenyfelhívásban megjelölt időpontban köteles a verseny helyszínén megjelenni, a zsűri munkájában részt venni és a versenymodelleket e versenyszabályzat előírásai alapján tárgyilagosan értékel-ni.
A zsűri elnökét a MAVOE adja, szükség esetén a zsűri tagjait is. Egytagú zsűri nem működhet.
A zsűritagot a MAVOE a helyben szokásos szállás- és étkezési ellátásban részesíti.
A zsűritag távolmaradása esetén a többi zsűritagból álló zsűri végzi a beküldött versenymodellek értékelését.
A zsűritag a saját modellje értékelésében nem vehet részt.

Az értékelés fő szempontjai

Az értékelés fő szempontja a versenymodellbe fektetett munka és annak minősége. A kivitel minősítésekor ellenőrizendő a MOROP NEM szabványok (a továbbiakban: NEM szabványok) betartása. Az ezektől való eltérés csak az élethűség érdekében megengedett. A versenymodellről alkotott összbenyomás, az eredeti vasúti példakép megjelenítése, mint szubjektív tényező, a zsűrimunkában megengedett.
A versenymodell valósághűségének ellenőrzése érdekében a versenymodellt beküldő modellező köteles olyan dokumentációt mellékelni, amelyről a modell főbb méretadatai ellenőrizhetők. Vitás esetben a zsűri fénykép mellékletet is megkövetelhet.
A versenymodell beküldőjének írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a modelljében melyek a nem saját készítésű, illetve kereskedelmi forgalomban beszerzett alkatrészek.
Terepasztal esetében (modul és hagyományos) az összes vágányhosszat, a kitérők darabszámát, a befoglaló méretet meg kell adni, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a tereptárgyak [műtárgyak (híd, aluljáró), magas építmények (épületek), terepanyagok (fű, fa, stb.)] közül melyek a kereskedelmi forgalomban beszerzett, és melyek a saját készítésűek. A fentieket a versenyre történő jelentkezési lapon írásban kell megadni.
A fent megjelölt írásbeli nyilatkozatok, illetve az eredeti példaképet ismertető dokumentáció (rajzok, képek, stb.) hiányában a zsűri a versenymodellt a versenyből kizárhatja. Ebben az esetben a döntést indokolni kell.

A versenyre történő jelentkezés, a versenymodellek besorolása

Amennyiben a versenymodelleket modellező szervezet hozza, a beküldött versenymodellekről jegyzéket köteles a zsűri rendelkezésére bocsátani, amely tartalmazza a modellek sorszámát, megnevezését, építési nagyságát, a beküldő modellező nevét és életkorát.
Egyéni versenyző esetében erre a célra a jelentkezési lap szolgál. Ha az egyéni versenyző több modellt is benevez a versenyre, minden modellről külön-külön nevezési lapot kell kitölteni, amelyet a MAVOE biztosít.
A versenyre történő jelentkezés önkéntes.
A versenymodellek értékelésének megkezdése előtt a zsűri minden versenymodellt megvizsgál abból a szempontból, hogy az mely versenykategóriába tartozik. Egy azonos versenymodell csak egy versenykategóriában zsűrizhető.

A versenymodellek értékelési táblázata

Értékelési táblázat
Kategória Kidolgozás Méretarány Saját teljesítmény Működés Összes pontszám
A1 30 30 10 30 100
A2.1 40 20 10 30 100
A2.2 50 20 10 20 100
A2.3 60 30 10 0 100
B1 40 30 10 20 100
B2.1 50 20 10 20 100
B2.2 60 20 10 10 100
B2.3 60 30 10 0 100
C1 60 30 10 0 100
C2 40 20 10 30 100
C3 60 30 10 0 100
C4.1 50 20 20 10 100
C4.2 40 20 20 20 100
C5 50 10 20 20 100

Magyarázat a táblázathoz:

Kidolgozás: a versenymodell bonyolultsága, a részletek kidolgozottsága, az alkalmazott technika és technológia szakszerűsége vizsgálandó itt. Itt kell a ráfordított munkát, a kivitelezés milyenségét, esetleges művészi voltát értékelni.
Terepasztalok (modul és hagyományos) esetében itt értékelendő az ábrázolandó vonalvezetés valósághűsége, a vasúti tájjelleg visszatükröződése, a vasúti műtárgyak, építmények, vasútüzemi berendezések elhelyezése és összhangja az ábrázolandó vasútüzemmel.

Méretarány: a versenymodellhez mellékelt dokumentumokat felhasználva kell a méret helyességét, élethűségét vizsgálni, valamint itt kell figyelembe venni a NEM szabványok helyes alkalmazását is.

Saját teljesítmény: a versenymodell azon alkatrészeinek gondos vizsgálata, amelyet a modellező maga készített, valamint azok az ezen kívül eső alkatrészek, amelyeket a modellező minél ötletesebben tudott fel-használni a versenymodellje élethűségének fokozására.

Működés: a modell mozgásképességének vizsgálata erre alkalmas pályán, valamint minden olyan vasúti berendezés működésének vizsgálata, amelynél a mozgásképesség, az eredeti példakép szerinti üzemelés a versenykategóriában követelmény.

A C4-C5 kategóriákban a “méretarány”, “saját teljesítmény”, “működés” vizsgálatakor a fentiekben leírtak a mérvadók azzal az eltéréssel, hogy versenymodell, jármű, stb. alatt terepasztal értendő.

A zsűri által adott pontszámok számtani átlaga alapján értékelt versenymodelleket a zsűri az alábbi helyezésekkel ismeri el:

I. helyezés: 96 – 100 pont,
II. helyezés: 92 – 95,99 pont,
III. helyezés: 88 – 91,99 pont,
IV. helyezés: 84 – 87,99 pont,
V. helyezés: 80 – 83,99 pont,
VI. helyezés: 76 – 79,99 pont,
Különdíj: 98,5 – 100 pont, kivételes esetben.

A helyezést elért versenymodellt a MAVOE a modell készítőjének ítélt ajándékkal, emléktárggyal is elismerheti.
Minden versenymodellt beküldő modellezőt értékelt versenymodellenként el kell látni verseny oklevéllel, amely tartalmazza a verseny megnevezését, a modellező nevét, a versenymodell pontos megnevezését, a kapott pontszámot, és ennek függvényében az elért helyezést. Az oklevelet a versenyzsűri elnöke és a MAVOE elnöke írja alá valamint ellátja a MAVOE bélyegzőjével.

Az értékelést segítő személyek, technikai eszközök.

A MAVOE a zsűri munkájának segítésére kijelölhet egy arra alkalmas személyt az írnoki teendőkre (jegyzőkönyv vezetés, a zsűritagok által adott pontszámok összegzése, stb.).
A zsűri mellett kettő (2) fő technikai segítőt is ki lehet jelölni, akiknek feladata a versenymodellek csoportosítása a zsűrizés sorrendjében, a modellek kipróbálásában való közreműködés, stb.
A zsűrizés alatt az írnoknak, a technikai segítőknek, és a versenyzőknek szigorúan tilos a versenymodellekkel kapcsolatban bármilyen értékelő, vagy minősítő vélemény nyilvánítása.
A sínen mozgó járművek működőképességének vizsgálata az erre a célra épített zsűriasztalon kell történjen. Ha a modell méretaránya ezt nem teszi lehetővé, akkor egy erre alkalmas pályán kell a versenymodellt vizsgálni.
A zsűri tevékenységi helyén a zsűritagokon és a kijelölt segítő személyeken kívül más nem tartózkodhat.

Óvás lehetősége.

A zsűri döntése ellen a versenymodell készítője, vagy az a modellező szervezet, amelynek a modellkészítő a tagja, írásbeli óvást nyújthat be a MAVOE Intéző Bizottságához (1394 Budapest, Pf.: 376). Az óvást az arra okot adó körülmény megjelölésével az eredményhirdetést követő 15 napon belül lehet benyújtani.

Vegyes rendelkezések.

A vasútmodell versenyeken bárki rész vehet a modelljével, ha azt eljuttatja a MAVOE-hez a versenyfelhívásban megjelölt határidőig, és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen versenyszabályzatot.
Egy modellező több modellel is jelentkezhet.
A versenymodell először az országos versenyen vehet részt. Ha a minimális 76 pontszámot nem éri el, a zsűri ajánlása alapján a modell a következő országos versenyre ismét benevezhető. Ismételt nevezés függetlenül az elért pontszámtól, csak átdolgozott modellel lehetséges. Jelentősen átdolgozott modell új modellnek számít.
Nemzetközi versenyen csak az országos versenyen legalább III. helyezést elért modell indulhat.
Egy modell átdolgozás esetén is 5 év alatt legfeljebb 3-szor indulhat azonos szintű versenyen.
A versenymodellek versenyre való benevezésével kapcsolatban a fenti rendelkezések alkalmazása alól indokolt esetben felmentés adható, amelyről a mindenkori zsűri saját hatáskörben dönt.
A modelleknek a verseny helyszínére történő szállítása a modellező, vagy a modellező szervezet feladata. Megengedhető az is, hogy a modelleket a szervezet által küldött zsűritagok szállítsák.
A MAVOE a szállításból eredő károkért felelősséget nem vállal.
A verseny helyszínén bármilyen okból maradó modellt a MAVOE egy évig őrzi.
A modellversenyeket szokásosan követő kiállításokon a modellek biztonságos őrzéséért a MAVOE a felelős.
A modellek sérülése, elvesztése esetén a modellezőt kártérítés illeti meg. A kártérítés legnagyobb mértéke a mindenkori hazai bruttó minimálbér összege lehet.
A MOROP alatt a Vasútmodellezők és Vasútbarátok Európai Szövetségét kell érteni, a NEM szabványok alatt az általa kidolgozott Európai Modellvasúti Szabványokat.

forrás:

MAVOE
Intéző Bizottság

Nevezési lap letöltése.

One comment

  1. […] a Petőfi csarnokban megrendezett MAVOE-s kiállítás és verseny (ebben az évben már a második 55. – hányadik ? – Nemzetközi Vasútmodell Kiállítás és Verseny) Ha Kecskeméten jár valaki ugorjon be a tiszti klubba (TGV2000 Vasútmodellező Klub, Kecskemét) […]

Comments are closed.